Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
graduação
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
pós-graduação
jatko-opintoihin
Tipul de curs
PhD
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
tempo integral
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
meio período
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
um semestre
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
um ano acadêmico
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
Vou receber uma proposta formal?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
A universidade também oferece acomodação?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
O curso também inclui um período de estágio?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Como é o sistema de ____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
crédito
opintopiste
Tipul de sistem
notas
arvosana
Tipul de sistem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Qual é o estilo de ensino?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
São _____________ ?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
aulas expositivas
luentoja
Tipul de cursuri
seminários
seminaareja
Tipul de cursuri
tutoriais
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
conferências
konferensseja
Tipul de cursuri
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando acontecem as provas?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Há um complexo esportivo aqui?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quais são as comodidades da escola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Vocês também organizam excursões?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quais programas vocês oferecem?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
mensalidades
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
despesas de subsistência
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
cuidados infantis
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare