Greacă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
graduação
ένα προπτυχιακό
Tipul de curs
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
Tipul de curs
PhD
ένα διδακτορικό
Tipul de curs
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
Tipul de curs
meio período
μερικής απασχόλησης
Tipul de curs
online
εξ αποστάσεως
Tipul de curs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
um semestre
ένα εξάμηνο
Durata studiului într-o universitate străină
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durata studiului într-o universitate străină
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Necesar atunci când aplici la universitate
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Solicită informații despre sistemul educațional
crédito
πόντων
Tipul de sistem
notas
βαθμολόγησης
Tipul de sistem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Solicită informații despre sistemul de predare
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Solicită informații despre sistemul de predare
aulas expositivas
διαλέξεις
Tipul de cursuri
seminários
σεμινάρια
Tipul de cursuri
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Tipul de cursuri
conferências
συνέδρια
Tipul de cursuri
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Întreabă când este sesiunea de examene
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Întreabă ce facilități oferă centrul
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
mensalidades
δίδακτρα
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare