Olandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
graduação
een bacheloropleiding
Tipul de curs
pós-graduação
een postgraduaat
Tipul de curs
PhD
een doctoraat
Tipul de curs
tempo integral
een voltijdse opleiding
Tipul de curs
meio período
een deeltijdse opleiding
Tipul de curs
online
een online cursus
Tipul de curs
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
um semestre
een semester
Durata studiului într-o universitate străină
um ano acadêmico
een academisch jaar
Durata studiului într-o universitate străină
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Necesar atunci când aplici la universitate
Vou receber uma proposta formal?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
A universidade também oferece acomodação?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
O curso também inclui um período de estágio?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Como é o sistema de ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Solicită informații despre sistemul educațional
crédito
creditsysteem
Tipul de sistem
notas
beoordelingssysteem
Tipul de sistem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Qual é o estilo de ensino?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Solicită informații despre sistemul de predare
São _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
aulas expositivas
lezingen
Tipul de cursuri
seminários
seminars
Tipul de cursuri
tutoriais
tutorials
Tipul de cursuri
conferências
conferenties
Tipul de cursuri
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Quando acontecem as provas?
Wanneer worden de examens gehouden?
Întreabă când este sesiunea de examene
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Há um complexo esportivo aqui?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Quais são as comodidades da escola?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Vocês também organizam excursões?
Organiseren jullie ook excursies?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Quais programas vocês oferecem?
Welke programma's bieden jullie aan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
mensalidades
inschrijvingsgeld
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
despesas de subsistência
kosten voor levensonderhoud
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
cuidados infantis
kinderopvang
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare