Chineză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
我想要进入大学学习。
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
我想要申请______________课程。
Aș vrea să aplic pentru un curs
бакалавриат
本科生
Tipul de curs
аспирантура
研究生
Tipul de curs
докторат/профессура
博士生
Tipul de curs
очная форма
全日制
Tipul de curs
заочная форма
非全日
Tipul de curs
онлайн обучение
网上课程
Tipul de curs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
我想要在这所大学学习___________。
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
семестр
一学期
Durata studiului într-o universitate străină
академический год
一学年
Durata studiului într-o universitate străină
Какие ограничения на работу для студентов?
请问学生工作有什么限制?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
我需要提供材料原件还是复印件?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Каковы требования для поступления в университет?
请问该所大学的入学要求是什么?
Necesar atunci când aplici la universitate
Вы пришлете мне формальное предложение?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Университет гарантирует предоставление жилья?
请问大学能保证我的住宿吗?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Курс включает в себя период стажировки?
课程内容涵盖实习吗?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Каковы требования знания [язык] языка?
对【语言】的要求是什么?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Какова система_____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Solicită informații despre sistemul educațional
кредитов
学分制
Tipul de sistem
оценок
打分制
Tipul de sistem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Каков стиль преподавания?
这里的教学风格是什么样的?
Solicită informații despre sistemul de predare
Там есть___________?
这里有_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
лекции
讲座
Tipul de cursuri
семинары
研讨会
Tipul de cursuri
учебные материалы
个别辅导
Tipul de cursuri
конференции
会议
Tipul de cursuri
Какие курсы предлагаются летними школами?
暑期学校提供哪些课程呢?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Когда проходят экзамены?
考试何时举行?
Întreabă când este sesiunea de examene
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
В университете есть спортивный центр?
大学里有体育馆吗?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
我如何加入学生组织?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
我在这里可以学习什么语言?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
有没有水平测试来评估我的水平?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
У вас есть детальное описание курса?
您有课程的详细介绍吗?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Каково максимальное количество студентов в группе?
一个班级里最多有多少个学生?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
贵校都有哪些设施?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Вы организовываете экскурсии?
请问你们安排郊游吗?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Какие программы вы предлагаете?
你们提供哪些项目呢?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
我想了解关于助学金的信息。
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Какие органы могут финансировать мое обучение?
有哪些组织可以资助我的学习?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
плата за обучение
学费
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
расходы на жизнь
生活费用
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
уход за ребенком
儿童托管
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Какие виды стипендий доступны?
请问有哪些奖学金?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare