Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
бакалавриат
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
аспирантура
jatko-opintoihin
Tipul de curs
докторат/профессура
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
очная форма
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
заочная форма
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
онлайн обучение
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
семестр
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
академический год
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
Какие ограничения на работу для студентов?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Каковы требования для поступления в университет?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
Вы пришлете мне формальное предложение?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Университет гарантирует предоставление жилья?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Курс включает в себя период стажировки?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Каковы требования знания [язык] языка?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Какова система_____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
кредитов
opintopiste
Tipul de sistem
оценок
arvosana
Tipul de sistem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Каков стиль преподавания?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
Там есть___________?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
лекции
luentoja
Tipul de cursuri
семинары
seminaareja
Tipul de cursuri
учебные материалы
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
конференции
konferensseja
Tipul de cursuri
Какие курсы предлагаются летними школами?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Когда проходят экзамены?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
В университете есть спортивный центр?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
У вас есть детальное описание курса?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Каково максимальное количество студентов в группе?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Вы организовываете экскурсии?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Какие программы вы предлагаете?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
плата за обучение
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
расходы на жизнь
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
уход за ребенком
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Какие виды стипендий доступны?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare