Germană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic pentru un curs
бакалавриат
Grundkurs
Tipul de curs
аспирантура
Aufbaukurs
Tipul de curs
докторат/профессура
Doktorandenkurs
Tipul de curs
очная форма
Vollzeitkurs
Tipul de curs
заочная форма
Teilzeitkurs
Tipul de curs
онлайн обучение
Onlinekurs
Tipul de curs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
семестр
ein Semester
Durata studiului într-o universitate străină
академический год
ein Studienjahr
Durata studiului într-o universitate străină
Какие ограничения на работу для студентов?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Каковы требования для поступления в университет?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Necesar atunci când aplici la universitate
Вы пришлете мне формальное предложение?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Университет гарантирует предоставление жилья?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Курс включает в себя период стажировки?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Каковы требования знания [язык] языка?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Какова система_____________?
Wie funktioniert das__________?
Solicită informații despre sistemul educațional
кредитов
Kreditsystem
Tipul de sistem
оценок
Benotungssystem
Tipul de sistem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Каков стиль преподавания?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Solicită informații despre sistemul de predare
Там есть___________?
Gibt es_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
лекции
Vorlesungen
Tipul de cursuri
семинары
Seminare
Tipul de cursuri
учебные материалы
Tutorien
Tipul de cursuri
конференции
Konferenzen
Tipul de cursuri
Какие курсы предлагаются летними школами?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Когда проходят экзамены?
Wann finden die Prüfungen statt?
Întreabă când este sesiunea de examene
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
В университете есть спортивный центр?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
У вас есть детальное описание курса?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Каково максимальное количество студентов в группе?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Вы организовываете экскурсии?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Какие программы вы предлагаете?
Welche Programme bieten Sie an?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
плата за обучение
Studiengebühren
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
расходы на жизнь
Lebenshaltungskosten
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
уход за ребенком
Kinderbetreuung
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Какие виды стипендий доступны?
Welche Stipendien gibt es?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare