Olandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
бакалавриат
een bacheloropleiding
Tipul de curs
аспирантура
een postgraduaat
Tipul de curs
докторат/профессура
een doctoraat
Tipul de curs
очная форма
een voltijdse opleiding
Tipul de curs
заочная форма
een deeltijdse opleiding
Tipul de curs
онлайн обучение
een online cursus
Tipul de curs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
семестр
een semester
Durata studiului într-o universitate străină
академический год
een academisch jaar
Durata studiului într-o universitate străină
Какие ограничения на работу для студентов?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Каковы требования для поступления в университет?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Necesar atunci când aplici la universitate
Вы пришлете мне формальное предложение?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Университет гарантирует предоставление жилья?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Курс включает в себя период стажировки?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Каковы требования знания [язык] языка?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Какова система_____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Solicită informații despre sistemul educațional
кредитов
creditsysteem
Tipul de sistem
оценок
beoordelingssysteem
Tipul de sistem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Каков стиль преподавания?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Solicită informații despre sistemul de predare
Там есть___________?
Zijn er _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
лекции
lezingen
Tipul de cursuri
семинары
seminars
Tipul de cursuri
учебные материалы
tutorials
Tipul de cursuri
конференции
conferenties
Tipul de cursuri
Какие курсы предлагаются летними школами?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Когда проходят экзамены?
Wanneer worden de examens gehouden?
Întreabă când este sesiunea de examene
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
В университете есть спортивный центр?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
У вас есть детальное описание курса?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Каково максимальное количество студентов в группе?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Вы организовываете экскурсии?
Organiseren jullie ook excursies?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Какие программы вы предлагаете?
Welke programma's bieden jullie aan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
плата за обучение
inschrijvingsgeld
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
расходы на жизнь
kosten voor levensonderhoud
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
уход за ребенком
kinderopvang
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Какие виды стипендий доступны?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare