Spaniolă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Me gustaría matricularme en la universidad.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
бакалавриат
en un grado
Tipul de curs
аспирантура
en un posgrado
Tipul de curs
докторат/профессура
en un doctorado
Tipul de curs
очная форма
a tiempo completo
Tipul de curs
заочная форма
a tiempo parcial
Tipul de curs
онлайн обучение
a distancia
Tipul de curs
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
семестр
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
академический год
un curso académico
Durata studiului într-o universitate străină
Какие ограничения на работу для студентов?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Каковы требования для поступления в университет?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Necesar atunci când aplici la universitate
Вы пришлете мне формальное предложение?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Университет гарантирует предоставление жилья?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Курс включает в себя период стажировки?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Каковы требования знания [язык] языка?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Какова система_____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
кредитов
de créditos
Tipul de sistem
оценок
de notas
Tipul de sistem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Каков стиль преподавания?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Solicită informații despre sistemul de predare
Там есть___________?
¿Hay ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
лекции
clases teóricas
Tipul de cursuri
семинары
seminarios
Tipul de cursuri
учебные материалы
tutorías
Tipul de cursuri
конференции
conferencias
Tipul de cursuri
Какие курсы предлагаются летними школами?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Когда проходят экзамены?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Întreabă când este sesiunea de examene
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
В университете есть спортивный центр?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
¿Hay pruebas de nivel?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
У вас есть детальное описание курса?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Каково максимальное количество студентов в группе?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Вы организовываете экскурсии?
¿Organizan también excursiones?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Какие программы вы предлагаете?
¿Qué programas ofertan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Какие органы могут финансировать мое обучение?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
плата за обучение
matrícula
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
расходы на жизнь
gastos personales
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
уход за ребенком
manutención de hijos menores
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Какие виды стипендий доступны?
¿Qué becas puedo solicitar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare