Cehă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Me gustaría matricularme en la universidad.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Me quiero matricular _______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
en un grado
bakalářské studium
Tipul de curs
en un posgrado
postgraduální studium
Tipul de curs
en un doctorado
doktorské studium
Tipul de curs
a tiempo completo
prezenční studium
Tipul de curs
a tiempo parcial
kombinované studium
Tipul de curs
a distancia
online
Tipul de curs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
un curso académico
celý akademický rok
Durata studiului într-o universitate străină
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Necesar atunci când aplici la universitate
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Musím jako výměnný student platit školné?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
¿Cómo es el sistema _____________?
Jaký je ____________ systém?
Solicită informații despre sistemul educațional
de créditos
kredity
Tipul de sistem
de notas
známkování
Tipul de sistem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Solicită informații despre sistemul de predare
¿Hay ______________?
Jsou tam _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
clases teóricas
přednášky
Tipul de cursuri
seminarios
semináře
Tipul de cursuri
tutorías
konsultace
Tipul de cursuri
conferencias
konference
Tipul de cursuri
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kdy jsou zkoušky?
Întreabă când este sesiunea de examene
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
¿Hay pruebas de nivel?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
¿Organizan también excursiones?
Pořádáte exkurze?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
¿Qué programas ofertan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Necesito ayuda financiera para ______________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
matrícula
školné
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
gastos personales
životní náklady
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
manutención de hijos menores
péče o dítě
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
¿Qué becas puedo solicitar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare