Finlandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Me gustaría matricularme en la universidad.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Me quiero matricular _______________.
Haluan hakea ________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
en un grado
kandidaatin ohjelmaan
Tipul de curs
en un posgrado
jatko-opintoihin
Tipul de curs
en un doctorado
tohtorin ohjelmaan
Tipul de curs
a tiempo completo
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipul de curs
a distancia
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipul de curs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
lukukauden
Durata studiului într-o universitate străină
un curso académico
lukuvuoden
Durata studiului într-o universitate străină
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Necesar atunci când aplici la universitate
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
¿Cómo es el sistema _____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Solicită informații despre sistemul educațional
de créditos
opintopiste
Tipul de sistem
de notas
arvosana
Tipul de sistem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Solicită informații despre sistemul de predare
¿Hay ______________?
Onko teillä ________?
Solicită informații despre sistemul de predare
clases teóricas
luentoja
Tipul de cursuri
seminarios
seminaareja
Tipul de cursuri
tutorías
pienryhmäopetusta
Tipul de cursuri
conferencias
konferensseja
Tipul de cursuri
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Koska tentit ovat?
Întreabă când este sesiunea de examene
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
¿Hay pruebas de nivel?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Întreabă ce facilități oferă centrul
¿Organizan también excursiones?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
¿Qué programas ofertan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Solicită informații despre posibilități de finanțare
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Necesito ayuda financiera para ______________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
matrícula
lukukausimaksut
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
gastos personales
elinkustannukseni
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
manutención de hijos menores
lastenhoito
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
¿Qué becas puedo solicitar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare