Maghiară | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Aș vrea să aplic pentru un curs
en un grado
alapképzés
Tipul de curs
en un posgrado
mesterképzés
Tipul de curs
en un doctorado
PhD
Tipul de curs
a tiempo completo
nappali tagozatos
Tipul de curs
a tiempo parcial
részidős
Tipul de curs
a distancia
online
Tipul de curs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
egy szemeszter
Durata studiului într-o universitate străină
un curso académico
egy év
Durata studiului într-o universitate străină
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Necesar atunci când aplici la universitate
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Solicită informații despre sistemul educațional
de créditos
kredit
Tipul de sistem
de notas
osztályzási
Tipul de sistem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Solicită informații despre sistemul de predare
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
clases teóricas
előadások
Tipul de cursuri
seminarios
szemináriumok
Tipul de cursuri
tutorías
oktatói órák
Tipul de cursuri
conferencias
konferenciák
Tipul de cursuri
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Întreabă când este sesiunea de examene
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Întreabă ce facilități oferă centrul
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
matrícula
tandíj
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
gastos personales
megélhetési költségek
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare