Poloneză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Me gustaría matricularme en la universidad.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Me quiero matricular _______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
en un grado
studia licencjackie
Tipul de curs
en un posgrado
studia magisterskie
Tipul de curs
en un doctorado
studia doktoranckie
Tipul de curs
a tiempo completo
studia dzienne
Tipul de curs
a tiempo parcial
studia zaoczne
Tipul de curs
a distancia
studia przez internet
Tipul de curs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
un curso académico
cały rok akademicki
Durata studiului într-o universitate străină
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Necesar atunci când aplici la universitate
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
¿Cómo es el sistema _____________?
Jak działa system ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
de créditos
punktowy
Tipul de sistem
de notas
oceniania
Tipul de sistem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Solicită informații despre sistemul de predare
¿Hay ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
clases teóricas
wykłady
Tipul de cursuri
seminarios
ćwiczenia/seminaria
Tipul de cursuri
tutorías
konsultacje
Tipul de cursuri
conferencias
konferencje
Tipul de cursuri
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Întreabă când este sesiunea de examene
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
¿Hay pruebas de nivel?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jak liczne są grupy?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
¿Organizan también excursiones?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
¿Qué programas ofertan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Necesito ayuda financiera para ______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
matrícula
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
gastos personales
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
manutención de hijos menores
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
¿Qué becas puedo solicitar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare