Franceză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
kandidatkurs
une formation du premier cycle
Tipul de curs
avancerad kurs
une formation du second cycle
Tipul de curs
doktorandkurs
un doctorat
Tipul de curs
fulltidskurs
une formation à temps plein
Tipul de curs
deltidskurs
une formation à temps partiel
Tipul de curs
onlinekurs
une formation en ligne
Tipul de curs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
en termin
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
ett läsår
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Garanterar universitetet boende?
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Innefattar kursen en praktikperiod?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Vilka är språkkraven?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hur fungerar _______ ?
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
poängsystemet
de crédits
Tipul de sistem
betygssättningen
de notation
Tipul de sistem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Hur är undervisningen?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
Finns det _______?
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
föreläsningar
des cours magistraux
Tipul de cursuri
seminarier
des séminaires
Tipul de cursuri
handledning
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
konferenser
des conférences
Tipul de cursuri
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
När är tentaperioderna?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Har universitetet en idrottsanläggning?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Arrangerar skolan också utflykter?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Vilka program erbjuds?
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
skolavgifter
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
mina levnadskostnader
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
barnomsorg
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Vilka typer av stipendier finns det?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare