Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Jag vill anmäla mig till universitetet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Jag vill anmäla mig till en ___________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
kandidatkurs
ปริญญาตรี
Tipul de curs
avancerad kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
doktorandkurs
ปริญญาเอก
Tipul de curs
fulltidskurs
เต็มเวลา
Tipul de curs
deltidskurs
นอกเวลา
Tipul de curs
onlinekurs
ออนไลน์
Tipul de curs
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
en termin
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
ett läsår
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Garanterar universitetet boende?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Innefattar kursen en praktikperiod?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Vilka är språkkraven?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hur fungerar _______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
poängsystemet
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
betygssättningen
การให้คะแนน
Tipul de sistem
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Hur är undervisningen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
Finns det _______?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
föreläsningar
การบรรยาย
Tipul de cursuri
seminarier
การสัมมนา
Tipul de cursuri
handledning
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
konferenser
การประชุม
Tipul de cursuri
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
När är tentaperioderna?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Har universitetet en idrottsanläggning?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
Arrangerar skolan också utflykter?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Vilka program erbjuds?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
skolavgifter
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
mina levnadskostnader
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
barnomsorg
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Vilka typer av stipendier finns det?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare