Franceză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
_____________ ders almak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
lisans seviyesinde
une formation du premier cycle
Tipul de curs
lisans üstü seviyesinde
une formation du second cycle
Tipul de curs
doktora seviyesinde
un doctorat
Tipul de curs
tam zamanlı
une formation à temps plein
Tipul de curs
yarı zamanlı
une formation à temps partiel
Tipul de curs
çevrimiçi
une formation en ligne
Tipul de curs
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
bir dönem
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
bir akademik yıl
une année académique
Durata studiului într-o universitate străină
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Necesar atunci când aplici la universitate
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Le logement est assuré par l'université ?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
____________ sistemi nasıl işliyor?
Comment fonctionne le système ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
kredi
de crédits
Tipul de sistem
notlama
de notation
Tipul de sistem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Solicită informații despre sistemul de predare
_____________ var mı?
Y a-t-il ______ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
ders
des cours magistraux
Tipul de cursuri
seminer
des séminaires
Tipul de cursuri
uygulamalı ders
des travaux dirigés
Tipul de cursuri
konferanslar
des conférences
Tipul de cursuri
Yaz okulunda hangi dersler var?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Sınavlar ne zaman?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Întreabă când este sesiunea de examene
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Üniversitede spor merkezi var mı?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Seviye belirleme sınavı var mı?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Hangi programları sunuyorsunuz?
Quels programmes offrez-vous ?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
harçlar
les frais d'inscription
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
yaşam giderleri
les frais de subsistance
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
çocuk bakımı
la garde d'enfants
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Ne tür burslar mevcut?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare