Engleză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
I would like to enroll at a university.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic pentru un curs
đại học
an undergraduate
Tipul de curs
thạc sỹ
a postgraduate
Tipul de curs
tiến sĩ
a PhD
Tipul de curs
toàn thời gian
a full-time
Tipul de curs
bán thời gian
a part-time
Tipul de curs
trực tuyến
an online
Tipul de curs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
I would like to study at your university for ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
một kì
a semester
Durata studiului într-o universitate străină
một năm học
an academic year
Durata studiului într-o universitate străină
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
What are the work restrictions for students?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
What are the entry requirements of the university?
Necesar atunci când aplici la universitate
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Are you going to send me a formal offer?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Does the university guarantee accommodation as well?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Does the course involve an internship as well?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
How can I track the progress of my application?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
What are the [language] language requirements?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hệ thống _________ như thế nào?
What is the ____________ system like?
Solicită informații despre sistemul educațional
tín chỉ
credit
Tipul de sistem
chấm điểm
marking
Tipul de sistem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
What is the teaching style like?
Solicită informații despre sistemul de predare
Có_________ hay không?
Are there _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
bài giảng
lectures
Tipul de cursuri
hội thảo
seminars
Tipul de cursuri
hướng dẫn riêng
tutorials
Tipul de cursuri
hội nghị
conferences
Tipul de cursuri
Có những khóa học mùa hè nào?
What courses are offered by summer schools?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
When are the exams held?
Întreabă când este sesiunea de examene
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Where can I find information about all the courses available?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Is there a university sports center?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
How can I join student societies?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
What are the estimated living costs in [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
What languages can I study at your school?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is there a placement test to assess my level?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Do you have a detailed description of the course?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
What facilities are there in your school?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Do you also arrange excursions?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Có những chương trình nào?
What programs do you offer?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
I am here to inquire about funding opportunities.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Which bodies can fund my studies?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
I need financial help for ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
học phí
tuition fees
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chi phí sinh hoạt
my living expenses
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chăm sóc trẻ em
childcare
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Có những loại học bổng nào hiện có?
What kinds of scholarships are available?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Where can I get a certificate of equivalency?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare