Rusă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
đại học
бакалавриат
Tipul de curs
thạc sỹ
аспирантура
Tipul de curs
tiến sĩ
докторат/профессура
Tipul de curs
toàn thời gian
очная форма
Tipul de curs
bán thời gian
заочная форма
Tipul de curs
trực tuyến
онлайн обучение
Tipul de curs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
một kì
семестр
Durata studiului într-o universitate străină
một năm học
академический год
Durata studiului într-o universitate străină
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Какие ограничения на работу для студентов?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Каковы требования для поступления в университет?
Necesar atunci când aplici la universitate
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Курс включает в себя период стажировки?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Каковы требования знания [язык] языка?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hệ thống _________ như thế nào?
Какова система_____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
tín chỉ
кредитов
Tipul de sistem
chấm điểm
оценок
Tipul de sistem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Каков стиль преподавания?
Solicită informații despre sistemul de predare
Có_________ hay không?
Там есть___________?
Solicită informații despre sistemul de predare
bài giảng
лекции
Tipul de cursuri
hội thảo
семинары
Tipul de cursuri
hướng dẫn riêng
учебные материалы
Tipul de cursuri
hội nghị
конференции
Tipul de cursuri
Có những khóa học mùa hè nào?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Когда проходят экзамены?
Întreabă când este sesiunea de examene
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
В университете есть спортивный центр?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
У вас есть детальное описание курса?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Вы организовываете экскурсии?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Có những chương trình nào?
Какие программы вы предлагаете?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
học phí
плата за обучение
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chi phí sinh hoạt
расходы на жизнь
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chăm sóc trẻ em
уход за ребенком
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Có những loại học bổng nào hiện có?
Какие виды стипендий доступны?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare