Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
đại học
ปริญญาตรี
Tipul de curs
thạc sỹ
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
tiến sĩ
ปริญญาเอก
Tipul de curs
toàn thời gian
เต็มเวลา
Tipul de curs
bán thời gian
นอกเวลา
Tipul de curs
trực tuyến
ออนไลน์
Tipul de curs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
một kì
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
một năm học
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Hệ thống _________ như thế nào?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
tín chỉ
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
chấm điểm
การให้คะแนน
Tipul de sistem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
Có_________ hay không?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
bài giảng
การบรรยาย
Tipul de cursuri
hội thảo
การสัมมนา
Tipul de cursuri
hướng dẫn riêng
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
hội nghị
การประชุม
Tipul de cursuri
Có những khóa học mùa hè nào?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Có những chương trình nào?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
học phí
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chi phí sinh hoạt
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
chăm sóc trẻ em
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Có những loại học bổng nào hiện có?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare