Cehă | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Pentru a anunţa o logodnă
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Pentru a anunţa o logodnă
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Când se anunţă o nuntă
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Când se anunţă nunta unei femei
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Când cuplul face invitaţia
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea