Daneză | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Pentru a anunţa o logodnă
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Pentru a anunţa o logodnă
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Când se anunţă o nuntă
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Când se anunţă nunta unei femei
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Când cuplul face invitaţia
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea