Germană | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

We are happy to announce the birth of…
Wir freuen uns über die Geburt von...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
With love and hope we welcome…to the world.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

…and…are engaged.
... und ... haben sich verlobt.
Pentru a anunţa o logodnă
…are happy to announce their engagement.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
We are happy to announce the engagement of…and…
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Pentru a anunţa o logodnă
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Când se anunţă o nuntă
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Când se anunţă nunta unei femei
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Când cuplul face invitaţia
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
You are cordially invited to…
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
We would very much like you to come.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Would you like to come to…for…?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea