Spaniolă | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

We are happy to announce the birth of…
Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
With love and hope we welcome…to the world.
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

…and…are engaged.
X y X están comprometidos.
Pentru a anunţa o logodnă
…are happy to announce their engagement.
X y X están felices de anunciar su compromiso.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
We are happy to announce the engagement of…and…
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Pentru a anunţa o logodnă
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Când se anunţă o nuntă
Miss…is soon to become Mrs. ...
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Când se anunţă nunta unei femei
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Când cuplul face invitaţia
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
You are cordially invited to…
Está cordialmente invitado(a) a...
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
We would very much like you to come.
Nos encantaría contar con su presencia.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Would you like to come to…for…?
¿Quisieras asistir a... para...?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea