Engleză | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Pentru a anunţa o logodnă
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Pentru a anunţa o logodnă
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Când se anunţă o nuntă
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Când se anunţă nunta unei femei
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Când cuplul face invitaţia
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea