Engleză | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Pentru a anunţa o logodnă
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Pentru a anunţa o logodnă
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Când se anunţă o nuntă
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Când se anunţă nunta unei femei
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Când cuplul face invitaţia
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea