Germană | Expresii - Personal | Anunţuri şi invitaţii

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Anunţuri şi invitaţii - Cu ocazia naşterii

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Când o altă persoană şi nu părinţii anunţă naşterea unui copil
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor, acest gen de anunţ regăsindu-se pe vederi cu poza copilului (în România nu există practica)
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Un mod popular de a anunţa naşterea unui copil în limba engleză
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să anunţe naşterea copilului lor.

Anunţuri şi invitaţii - Logodna

... en ... hebben zich verloofd.
... und ... haben sich verlobt.
Pentru a anunţa o logodnă
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Când un cuplu doreşte să-şi anunţe logodna
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Pentru a anunţa o logodnă
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradiţional, când părinţii doresc să anunţe logodna fiicei lor
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ca invitaţie la o petrecere de logodnă

Anunţuri şi invitaţii - Nunta

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Când se anunţă o nuntă
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Când se anunţă nunta unei femei
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Când cuplul face invitaţia
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Când părinţii mirelui sau miresei fac invitaţia
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Când cuplul invită prieteni apropiaţi la nuntă

Anunţuri şi invitaţii - Întruniri/Evenimente speciale

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Pentru a invita oameni cu o anumită ocazie, într-o zi specifică, la o anumită oră.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Pentru a invita oameni la cină şi pentru a menţiona ocazia
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formal, pentru a invita persoane la un eveniment formal. Formulare folosită şi pentru cinele festive de serviciu
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formal, pentru a invita prieteni apropiaţi cu ocazia unui eveniment major
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
După ce am lansat invitaţia, pentru a accentua dorinţa de a-l avea prezent pe invitat
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informal, pentru a invita prieteni doar de dragul de a-i vedea