Vietnameză | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

정아에게
Gửi Vi,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
수지야!
Thương thân mến,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
수지!
Tùng à,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Informal, când ne adresăm partenerului
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Când răspundem unei scrisori
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Când răspundem unei scrisori
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Când dăm prietenilor o veste proastă
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Când scriem familiei şi prietenilor
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Când te adresezi partenerului
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Informal, când se scrie familiei
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Informal, când se scrie familiei