Cehă | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear John,
Milý Johne,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Ahoj Johne,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Čau Johne,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Johne,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Napiš brzy.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Opatruj se.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Miluji tě.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Jen to nejlepší,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei