Esperanto | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear John,
Estimata John,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei