Olandeză | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear John,
Beste Jan
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Hallo Jan
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Hoi Jan
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Jan
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Lieve ...
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Liefste ...
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Lieve Jan
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Het ga je goed.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Ik hou van je.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei