Poloneză | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear John,
Cześć Michale,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Cześć Michale,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Hej Janku,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Janku,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your E-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite / send…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Please add me on...messenger. My username is…
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his/her love.
Pozdrowienia od...
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Odpisz szybko.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Kocham Cię.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Ściskam,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Buziaki,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Informal, când se scrie familiei