Chineză | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut André,
你好,约翰,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Louis,
约翰,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
保重。
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
我爱你。
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
最衷心的问候,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
致以我的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei