Esperanto | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Cher Albert,
Estimata John,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Maurice,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut André,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Sébastien,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Louis,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon cher Thomas,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre courriel.
Dankon pro via retpoŝto.
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à...de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei