Chineză | Expresii - Personal | E-Mail

E-Mail - Introducere

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Informal, modul de adresare standard către un prieten
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Olá Vítor,
你好,约翰,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Vítor,
约翰,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Informal, când ne adresăm partenerului
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Când răspundem unei scrisori
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Când răspundem unei scrisori
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

E-Mail - Cuprins

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Când doreşti să-i arăţi unui prieten noul tău website
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Atunci când dorim ca un prieten să ne adauge în lista sa de prieteni într-un program de mesagerie instantă

E-Mail - Încheieri

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Cuide-se.
保重。
Când scriem familiei şi prietenilor
Eu te amo.
我爱你。
Când te adresezi partenerului
Abraços,
衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Com carinho,
最衷心的问候,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tudo de bom,
一切顺利,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Com muito amor,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei
Com muito amor,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei