Chineză | Expresii - Personal | Prescurtari SMS şi chat

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Prescurtari SMS şi chat - Coduri scurte

AMS (à mon sens)
就我理解
După ce ai explicat ceva din punctul tău de vedere
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Pentru a afla vârsta, sexul şi locaţia unei persoane pe chat
Now (maintenant)
现在
Pentru a face referinţă la momentul respectiv
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Atunci când trebuie să părăseşti conversaţia până mai târziu
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Pentru a-ţi lua rămas-bun
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
După ce am menţionat ceva surprinzător
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Când trebuie să părăseşti conversaţia o perioadă scurtă de timp
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Pentru a invita oamenii la petreceri şi a le spune să aducă băutura de acasă
A+ (à plus tard)
再见
Când ne luăm la revedere
++ (à plus tard)
一会儿见
Când ne luăm la revedere
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Când nu recunoaştem persoana care ne-a scris
FDC (fin de conversation)
信息结束
Când conversţia sau mesajul se încheie
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Când spunem cuiva ceva specific pentru el sau când avem o interjecţie la adresa unei idei preconcepute pe care cineva o are
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Când intervine ceva subit şi trebuie să părăseşti calculatorul
AMA (à mon avis)
在我看来
Când emitem o părere personală
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Când emitem o părere personală
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Când cineva ne face o favoare şi vrem să-l asigurăm că îi suntem datori
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
După o glumă ambiguă care poate sau nu să fie luată în serios
A+ (à plus tard)
一会儿
Când spunem la revedere sau când nu suntem liberi pentru a face ceva în momentul respectiv dar vom face mai târziu
MDR (mort de rire)
大笑
Ca reacţie când ni se pare ceva amuzant
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Când vrei să ţii ceva secret
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Când nu eşti liber să faci ceva în acel moment
DDD : demande de discussion
要求讨论
Când doreşti să vorbeşti cu cineva despre ceva anume
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Folosit la finalul unui sms când doreşti un răspuns
PEH (pour être honnête)
说实话
Pentru a explica sau clarifica opinia personală legată de un anumit subiect
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
Pentru a mulţumi cuiva în avans
Mci (merci)
谢谢
Când mulţumim cuiva
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Când ne luăm la revedere
Pr toi (pour toi)
给你的
Când trimitem ceva unei anumite persoane