Coreeană | Expresii - Personal | Prescurtari SMS şi chat

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Prescurtari SMS şi chat - Coduri scurte

AMS (à mon sens)
내가 이해하기론
După ce ai explicat ceva din punctul tău de vedere
ASV (âge, sexe, ville)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Pentru a afla vârsta, sexul şi locaţia unei persoane pe chat
Now (maintenant)
지금
Pentru a face referinţă la momentul respectiv
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만
Atunci când trebuie să părăseşti conversaţia până mai târziu
A12C4 (à un de ces quatre)
다음에 봐
Pentru a-ţi lua rămas-bun
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
믿든지 말든지
După ce am menţionat ceva surprinzător
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만 어디좀
Când trebuie să părăseşti conversaţia o perioadă scurtă de timp
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Pentru a invita oamenii la petreceri şi a le spune să aducă băutura de acasă
A+ (à plus tard)
다음에 봐요.
Când ne luăm la revedere
++ (à plus tard)
나중에 봐요.
Când ne luăm la revedere
Cki ? (on se connaît ?)
누구세요?
Când nu recunoaştem persoana care ne-a scris
FDC (fin de conversation)
메세지 끝
Când conversţia sau mesajul se încheie
FYI : for your information (pour information)
알아두라고 하는 말이에요.
Când spunem cuiva ceva specific pentru el sau când avem o interjecţie la adresa unei idei preconcepute pe care cineva o are
J'y go (je dois partir)
갑자기 어디를 가야해요.
Când intervine ceva subit şi trebuie să părăseşti calculatorul
AMA (à mon avis)
제 생각이에요.
Când emitem o părere personală
AMHA (à mon humble avis)
제 누추한 의견이지만,
Când emitem o părere personală
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
제가 빚진게 있네요.
Când cineva ne face o favoare şi vrem să-l asigurăm că îi suntem datori
C1Blag (c'est une blague)
그냥 농담이에요.
După o glumă ambiguă care poate sau nu să fie luată în serios
A+ (à plus tard)
나중에요!
Când spunem la revedere sau când nu suntem liberi pentru a face ceva în momentul respectiv dar vom face mai târziu
MDR (mort de rire)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Ca reacţie când ni se pare ceva amuzant
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
신경쓰지 마세요.
Când vrei să ţii ceva secret
NRN : not right now (pas maintenant)
지금 말구요.
Când nu eşti liber să faci ceva în acel moment
DDD : demande de discussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Când doreşti să vorbeşti cu cineva despre ceva anume
RSTP (réponds, s'il te plaît)
답장 하세요.
Folosit la finalul unui sms când doreşti un răspuns
PEH (pour être honnête)
솔직히 말하면,
Pentru a explica sau clarifica opinia personală legată de un anumit subiect
MDA (merci d'avance)
미리 감사드려요.
Pentru a mulţumi cuiva în avans
Mci (merci)
감사해요.
Când mulţumim cuiva
A TT (à tout à l'heure)
나중에 이야기 해요.
Când ne luăm la revedere
Pr toi (pour toi)
당신에게 드립니다.
Când trimitem ceva unei anumite persoane