Daneză | Expresii - Personal | Prescurtari SMS şi chat

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Prescurtari SMS şi chat - Coduri scurte

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
După ce ai explicat ceva din punctul tău de vedere
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Pentru a afla vârsta, sexul şi locaţia unei persoane pe chat
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Pentru a face referinţă la momentul respectiv
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Atunci când trebuie să părăseşti conversaţia până mai târziu
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Pentru a-ţi lua rămas-bun
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
După ce am menţionat ceva surprinzător
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Când trebuie să părăseşti conversaţia o perioadă scurtă de timp
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Pentru a invita oamenii la petreceri şi a le spune să aducă băutura de acasă
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Când ne luăm la revedere
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Când ne luăm la revedere
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Când nu recunoaştem persoana care ne-a scris
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Când conversţia sau mesajul se încheie
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Când spunem cuiva ceva specific pentru el sau când avem o interjecţie la adresa unei idei preconcepute pe care cineva o are
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Când intervine ceva subit şi trebuie să părăseşti calculatorul
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Când emitem o părere personală
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Când emitem o părere personală
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Când cineva ne face o favoare şi vrem să-l asigurăm că îi suntem datori
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
După o glumă ambiguă care poate sau nu să fie luată în serios
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Când spunem la revedere sau când nu suntem liberi pentru a face ceva în momentul respectiv dar vom face mai târziu
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Ca reacţie când ni se pare ceva amuzant
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Când vrei să ţii ceva secret
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Când nu eşti liber să faci ceva în acel moment
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Când doreşti să vorbeşti cu cineva despre ceva anume
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Folosit la finalul unui sms când doreşti un răspuns
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Pentru a explica sau clarifica opinia personală legată de un anumit subiect
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Pentru a mulţumi cuiva în avans
Mci (merci)
THX (tak)
Când mulţumim cuiva
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Când ne luăm la revedere
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Când trimitem ceva unei anumite persoane