Poloneză | Expresii - Personal | Prescurtari SMS şi chat

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Prescurtari SMS şi chat - Coduri scurte

AMS (à mon sens)
AIUI (jak rozumiem)
După ce ai explicat ceva din punctul tău de vedere
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Pentru a afla vârsta, sexul şi locaţia unei persoane pe chat
Now (maintenant)
ATM (w tym momencie)
Pentru a face referinţă la momentul respectiv
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (będę później)
Atunci când trebuie să părăseşti conversaţia până mai târziu
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (do zobaczenia)
Pentru a-ţi lua rămas-bun
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
După ce am menţionat ceva surprinzător
Je re (je reviens tout de suite)
z/w (zaraz wracam)
Când trebuie să părăseşti conversaţia o perioadă scurtă de timp
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Pentru a invita oamenii la petreceri şi a le spune să aducă băutura de acasă
A+ (à plus tard)
CU (do zobaczenia)
Când ne luăm la revedere
++ (à plus tard)
CUL (do zobaczenia później)
Când ne luăm la revedere
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Când nu recunoaştem persoana care ne-a scris
FDC (fin de conversation)
EOM (koniec)
Când conversţia sau mesajul se încheie
FYI : for your information (pour information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Când spunem cuiva ceva specific pentru el sau când avem o interjecţie la adresa unei idei preconcepute pe care cineva o are
J'y go (je dois partir)
G2G (muszę iść)
Când intervine ceva subit şi trebuie să părăseşti calculatorul
AMA (à mon avis)
IMO (moim zdaniem)
Când emitem o părere personală
AMHA (à mon humble avis)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Când emitem o părere personală
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Când cineva ne face o favoare şi vrem să-l asigurăm că îi suntem datori
C1Blag (c'est une blague)
J/K (tylko żartowałem)
După o glumă ambiguă care poate sau nu să fie luată în serios
A+ (à plus tard)
L8R (później)
Când spunem la revedere sau când nu suntem liberi pentru a face ceva în momentul respectiv dar vom face mai târziu
MDR (mort de rire)
LOL (śmiać się głośno)
Ca reacţie când ni se pare ceva amuzant
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (nie twój interes)
Când vrei să ţii ceva secret
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nie teraz)
Când nu eşti liber să faci ceva în acel moment
DDD : demande de discussion
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Când doreşti să vorbeşti cu cineva despre ceva anume
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (odpisz)
Folosit la finalul unui sms când doreşti un răspuns
PEH (pour être honnête)
TBH (szczerze mówiąc)
Pentru a explica sau clarifica opinia personală legată de un anumit subiect
MDA (merci d'avance)
TIA (z góry dziękuję)
Pentru a mulţumi cuiva în avans
Mci (merci)
THX (dzięki)
Când mulţumim cuiva
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Când ne luăm la revedere
Pr toi (pour toi)
4U
Când trimitem ceva unei anumite persoane