Chineză | Expresii - Personal | Prescurtari SMS şi chat

Scrisori | E-Mail | Anunţuri şi invitaţii | Urări | Prescurtari SMS şi chat

Prescurtari SMS şi chat - Coduri scurte

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
După ce ai explicat ceva din punctul tău de vedere
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Pentru a afla vârsta, sexul şi locaţia unei persoane pe chat
AGR (agora)
现在
Pentru a face referinţă la momentul respectiv
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Atunci când trebuie să părăseşti conversaţia până mai târziu
XAU (tchau)
再见
Pentru a-ţi lua rămas-bun
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
După ce am menţionat ceva surprinzător
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Când trebuie să părăseşti conversaţia o perioadă scurtă de timp
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Pentru a invita oamenii la petreceri şi a le spune să aducă băutura de acasă
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Când ne luăm la revedere
T+ (até mais)
一会儿见
Când ne luăm la revedere
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Când nu recunoaştem persoana care ne-a scris
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Când conversţia sau mesajul se încheie
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Când spunem cuiva ceva specific pentru el sau când avem o interjecţie la adresa unei idei preconcepute pe care cineva o are
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Când intervine ceva subit şi trebuie să părăseşti calculatorul
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Când emitem o părere personală
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Când emitem o părere personală
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Când cineva ne face o favoare şi vrem să-l asigurăm că îi suntem datori
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
După o glumă ambiguă care poate sau nu să fie luată în serios
dp (depois)
一会儿
Când spunem la revedere sau când nu suntem liberi pentru a face ceva în momentul respectiv dar vom face mai târziu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Ca reacţie când ni se pare ceva amuzant
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Când vrei să ţii ceva secret
agr naum (agora não)
现在不行
Când nu eşti liber să faci ceva în acel moment
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Când doreşti să vorbeşti cu cineva despre ceva anume
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Folosit la finalul unui sms când doreşti un răspuns
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Pentru a explica sau clarifica opinia personală legată de un anumit subiect
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Pentru a mulţumi cuiva în avans
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Când mulţumim cuiva
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Când ne luăm la revedere
p vc (para você)
给你的
Când trimitem ceva unei anumite persoane