Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Milý Johne,
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Čau Johne,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Johne,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Opatruj se.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
Miluji tě.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
S láskou,
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
S láskou,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei