Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

소연이에게
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
부모님께,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
안녕 현주야!
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
야 미영아,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
미영,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
내 사랑에게,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
사랑하는 현정씨
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
편지 주셔서 감사합니다.
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
...관련 계획이 있나요?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...도 안부를 물으십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
...께도 안부 전해 주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
빨리 답장 주세요.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
... 이면 답장을 주세요.
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
건강히 지내세요.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
사랑합니다.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
그리운 마음 담아 ... 가.
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
그리운 마음 담아 ... 드림
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
감사하며, ... 드림
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
... 드림 (보냄)
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
사랑을 보내며, ... 드림
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
사랑하는 마음으로,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei