Chineză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
亲爱的约翰,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
你好,约翰,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
嘿,约翰,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
约翰,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
我亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
我最亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
尽快回复。
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
当...,请回复
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
保重。
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
我爱你。
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
最衷心的问候,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
一切顺利,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
致以我的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei