Daneză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
Kære John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Hej John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Hej John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Kære,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Kæreste,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Kæreste John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
Tak for dit brev,
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Har du lavet nogle planer den...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt at høre om...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
... siger hej.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Skriv endelig tilbage når...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Have det godt.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Jeg elsker dig.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Venligste hilsner,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Alt det bedste,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Kærligst,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Meget kærlighed,
Informal, când se scrie familiei