Italiană | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
Caro Luca,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Ciao Matteo,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Ciao Matty!
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Luca,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Tesoro,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Amore,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Amore mio,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Salutami...
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Stammi bene.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Ti amo.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
I migliori auguri
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Con i migliori auguri
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Cari saluti
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Tante belle cose
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Con tanto amore
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Tanti cari saluti
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Con affetto,
Informal, când se scrie familiei