Olandeză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
Beste Jan
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Hallo Jan
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Hoi Jan
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Jan
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Lieve ...
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Liefste ...
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Lieve Jan
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Het ga je goed.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Ik hou van je.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei