Portugheză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Olá Vítor,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Oi Vítor,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Vítor,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Cuide-se.
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Eu te amo.
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Abraços,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Com carinho,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Com carinho,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Tudo de bom,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Com todo meu amor,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Com muito amor,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Com muito amor,
Informal, când se scrie familiei