Română | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Dear John,
Dragă Andrei,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Hello John,
Dragă Andrei,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Hey John,
Bună Andrei!
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Salut Andrei!
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informal, când ne adresăm partenerului
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Când răspundem unei scrisori
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Când răspundem unei scrisori
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Când dăm prietenilor o veste proastă
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Când scriem familiei şi prietenilor
I love you.
Te iubesc!
Când te adresezi partenerului
Best wishes,
Toate cele bune,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
With best wishes,
Cu drag,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All the best,
Toate cele bune,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
All my love,
Cu toată dragostea,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Lots of love,
Cu drag,
Informal, când se scrie familiei
Much love,
Cu mult drag,
Informal, când se scrie familiei