Cehă | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Milý Johne,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Ahoj Johne,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Čau Johne,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Johne,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Opatruj se.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
Miluji tě.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
S láskou,
Informal, când se scrie familiei