Coreeană | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
소연이에게
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
부모님께,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
삼촌께
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
안녕 현주야!
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
야 미영아,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
미영,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
내 사랑에게,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
사랑하는 현정씨
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
편지 주셔서 감사합니다.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
...관련 계획이 있나요?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물으십니다.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
...께도 안부 전해 주십시오.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
빨리 답장 주세요.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
... 이면 답장을 주세요.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
건강히 지내세요.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
사랑합니다.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
감사하며, ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
... 드림 (보냄)
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
사랑하는 마음으로,
Informal, când se scrie familiei