Daneză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Kære John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Hej John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Hej John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
Kære,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
Kæreste,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Kæreste John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Have det godt.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
Meget kærlighed,
Informal, când se scrie familiei