Engleză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Dear John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Hello John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Hey John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
My Dear,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
My Dearest,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Dearest John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Take care.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
I love you.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
Best wishes,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
With best wishes,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
All the best,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
All my love,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
Lots of love,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
Much love,
Informal, când se scrie familiei